A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II

Friday, October 24, 2014 to Sunday, October 26, 2014

A gathering of the ar(c)t(ic) tribes II er et seminar om samtidskunst, byutvikling og sosial endring, med fokus på kunstprosjekter som finner sted i det offentlige rom. Hva skjer når kunstnere gjør konkrete inngrep i samfunnet? Hva er sammenhengen mellom bærekraft og kunst? Kan kunst være en agent for sosial endring?

Industribyen Mo i Rana vil fungere som bakteppe for seminaret. Gjennom å invitere både norske og internasjonale foredragsholdere vil ulike retninger, tradisjoner og gjennomførte prosjekter bli belyst. Seminaret retter seg mot kunstnere, arkitekter, kuratorer, kunsthistorikere, kulturarbeidere, lærere, ansatte i kunstinstitusjoner og beslutningstakere involvert i kunst og kultur.

Foredragsholdere og bidragsytere:

Eva Bakkeslett, kunstner/kurator - moderator for seminaret, Steigen
Marco Baravalle, kurator/skribent (S.a.L.E.-Docks / Research Fellow at m.a.c.lab, Ca’Foscari University of Venice), Venezia
Hans-Petter Bjørnådal, arkitekt, Bjørnådal Arkitektstudio, Mo i Rana
Johanna Bratel, prosjektleder for New Urban Topologies, Färgfabriken, Stockholm
Anne-Gro Erikstad, prosjektleder/kurator for LevArt, Levanger
Sacha Kagan, teoretiker/førsteamanuensis ved Lüneburg universitet, Lüneburg

Hilde Methi, kurator, Kirkenes
Samir M ́Kadmi, kunstner/kurator, Oslo
Alexander Nikolic, kurator/daglig leder, “Verein Boem”, Wien
Madeleine Park, daglig leder RAM galleri, Oslo

Harald Rinde, historiker/professor Universitet i Agder, Kristiansand
Florian Schneider, filmskaper/forfatter/kurator og instituttleder ved KiT, Trondheim

Ivar Smedstad, daglig- og kunstnerisk leder Atelier Nord, Oslo

TOK - curators, Anna Bitkina og Maria Veits, kuratorer, St Petersburg 

Elena Trubina, professor i filosofi ved Ural Federal University, Jekatrinburg
Raluca Voinea, kurator/daglig leder ved Tranzit, Bukarest
Marius von der Fehr, kunstner/aktivist, Oslo
Utstilling: Seminaret vil bli arrangert samtidig som utstillingen “I Nasjonalmuseets blindsone” vises på Rana museum, produsert av TrAP og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Postal address:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20