Tegnteori: Romteori med Gard Olav Frigstad

22.10.2015 - 13:00 to 17:00
Add to Calendar
Library
BFA 1st year
BFA 2nd year
BFA 3rd year
MFA 1st year
MFA 2nd year

Tegnteori: Romteori ved Gard Olav Frigstad
Seminaret i tegnteori og meningsteori i høst fokuserer på teorier om rom.
Det dreier seg ikke først og fremst om rom som teoretisk konstruksjon, men hvordan vår forståelse av rom er en funksjon av hvordan vi kan orientere oss i det. Dette er noe som også er historisk bestemt. Vi angriper feltet ved hjelp av ganske ulike innfallsvinkler.
Seminaret baserer seg på aktiv deltakelse ved at alle skriver sammendrag hver gang av deler av tekstene vi skal lese, og presenterer dem. Sammendragene sendes også ut på epostlisten
tegnteori@kit.ntnu.no
slik at de går ut til deltakerne på forhånd. Deretter bruker vi dette til å gå igjennom problemstillingene og belyse vanskelige punkter i fellesskap.
Seminaret går på torsdager og begynner 22.10 kl. 13-17 (uke 43) og går uke 44, 46, 47, 48 + 14. januar, uke 2, 2016.
Meld dere på ved å sende epost til meg
gardfrig@khio.no,
så får jeg dere lagt inn på vår felles epostliste nevnt ovenfor og gir dere nærmere beskjed om hvilke deler av tekstene dere skal skrive sammendrag fra. Tekstene vil komme i form av masterkopier, som blir å finne på biblioteket, og som dere tar kopier av.
Nedenfor kommer litteraturlisten og grunnen til at den ser litt rar ut er at det som står i gåseøyne betegner det som står på tittelbladet på kopiene (det er ikke blitt kopiert siden med alle de biografiske opplysningene, derfor viser titlene til verkene som blir benevnt nedenunder, sånn noenlunde).
Beste hilsener
Gard Olav Frigstad

Litteratur til romteori med utgangspunkt i tittelen som står på kopiene (grunnen til at det står slik er at bøkenes tittelsider ikke alltid er tatt med på kopiene):

Kapittel 1 Introduction, 2, Experiental Perspective, 3 Space, Place, and the Child, 4 Body, Personal Relations, and Spatial Values.
fra Yi-Fu Tuan: Space and Place - The Perspective of Experience, Minnesota 2011

Om tidens historie
fra Peter Englund: Fortidens landskap, Oslo 1992

Robert Smithson: Entropi og de nye monumentene,
fra Stian Grøgaard (red): Kunstnere om kunst, Oslo 1993

The Natural Soundscape
fra R. Murray Shafer: The Soundscape, Our SOnic Environment and the Tuning of the World, Vermont 1994

I Legens væsen og betydning som kulturfenmæn og III Leg og kappestrid som kulturskabende funktion
fra Johan Huizinga; Homo Ludens: Om kulturens opprinnelse i leg, København 1993

Det Nordiske
fra Chrisitian Nordberg-Schulz: Nattlandene - Om byggekunst i Norden, Oslo 1993

Fjell
fra Christian Nordberg-Schulz: Minnesjord, Oslo 1991

The Sociology of Space,
fra Simmel on Culture, David Frisby and Mike Featherstone (eds) Lnd, 1997 (Teksten er av Georg Simmel oversatt til eng.).

The Symbols of Society,
fra Andre Leroi-Gourhan: Gesture and Speech, Mass. 1993

Rom-krigere: En karierrerapport,
fra
Zygmunt Baumann: Globaliseringen og dens menneskelig konsekvenser, Oslo 1998
(her har jeg ikke kopien for hånden, men tror det er tittelen på forsiden)

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20