Historie

Kunstskolen i Trondheim ble startet like etter den annen verdenskrig av lokale kunstnere som så behovet for en profesjonell kunstutdannelse i byen. I 1979 kom skolen inn i høyskolesystemet og fra 1987 ble Kunstskolen i Trondheim et statlig kunstakademi.

Kunstakademiet i Trondheim (KIT) ble fra 1996 innlemmet i Norges teknisk naturvitenskaplige universitet (NTNU) som en del av fakultet for arkitektur og billedkunst.

Kunstakademiet i Trondheim har alltid vært kjent for en åpen og eksperimenterende holdning – blant annet var KIT det første kunstakademiet i Norden som kunne tilby utdanning i nye medier gjennom etableringen av Intermediaavdelingen. KIT var også tidlig ute med en åpen avdelingsstruktur og en pedagogisk arbeidsform på tvers av tekniske og tradisjonelle grenser.

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20