Feminism now?!

FEMINISM NOW?! started as a festival taking place in Trondheim, Norway, in 2007. The theme of Feminism Now?! is Art and Feminism: Where are we now and where are we going?!

The festival was started by five students at the Art Academy of Trondheim and included an exhibition, lectures with international speakers, performance and, on 8th of March, a party with concerts.

Our guests so far has been Kate Pendry, Marit Victoria Wulff Andreassen, Jean Mathee, Regina Möller, Duba Sambolec, Christel Sverre, the band ’Vildfittorna’ from Sweden, Narve Hovdenakk and Karianne Stensland.

Some information on this year´s festival (in norwegian):

Feminism now ?! er en kunst og feminsme festival som ble arrangert på tredje året søndag 8.mars 2009.
Arrangementet er initiert og utført av studenter ved Kunstakademiet i trondheim.
Dagen ble åpnet med ,fittebakst ,lunsj og en på følgande diskusjon .Vi kom ikke fram til noen konklusjon,men en hel rekke spørsmål ble tatt opp,
og det var stort rom for uenigheter og ulike synspunkter på feminismen som verktøy, men alle var enige om de klare FAKTA at kvinner er mindre synlige på galleriene og utstillinger generellt. En gutt som deltok på FeminismNow?! synes og det var ille at all teori i akademi- undervisningen var skrevet og tenkt av menn : eks, Deleuze,Guttari, Foucault, LaCan , Derrida, Kant… etc. Vi var også inne på en tanke om at alle elever som gikk ut skulle skifte til kjønnsnøytrale navn i 5 år etter at de gikk ut av Akademiet for å se om det hadde noen virkning.

Om banneret vi lagde:
Vi vil kvitte oss med ordet “kvinnelig kunst” en gang for alle, det skal bare være kunst , ikke mannlig eller kvinnelig. Vi ønsker at festivalen belyser disse temaene en gang i året fordi det fortsatt er aktuellt. Når vi lager kunst gjør vi det bare uten å tenke kjønn - Just Do it ,Work and Play!
Det ble også diskutert om Festivalen skulle skifte navn vekk fra Feminisme, men alikevel stå for å belyse de samme problemene.

Årets arrangører og festivalkunstnere er: Katarina Marthinsen, Gunnhild Moe, Pernille Elida Fjoran, Linn Rebekka Åmo,Elisabeth Kjellesvik og Kristin Tårnes.

For more information: www.feminismnow.net

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20