Kritikersalong i Trondheim 27. oktober

Invitasjon til kritikersalong på Trondhjems Kunstforening 27. oktober 2009

Tema: Har kunstkritikken noen fremtid i Trøndelag?

Seksjonen for kunstkritikk i Norsk kritikerlag inviterer til en åpen kritikersalong i Trondhjems Kunstforening 27. oktober for å debattere kunstkritikkens situasjon og fremtid i Trøndelag, og tiltak for å skape mer og bedre kritikk.

I alle deler av landet meldes det om økende aktivitet på kunstfeltet, med flere kunstnere, flere visningssteder og et stadig større og mer velutdannet publikum. De økonomiske vilkårene for kunstnerisk produksjon og formidling blir bedre for hvert år. Det gjelder både store og små steder, og ganske særlig i regioner, som Trøndelag, som har en høyere kunstnerutdanning. I Trondheim har man sågar startet et masterstudium i kunstkritikk og kulturformidling – det eneste av sitt slag i Norge.

Fra nesten alle deler av landet meldes det allikevel om en krise for kunstkritikken. Krisen har flere sider, som: mangel på dyktige og leseverdige kritikere, sviktende interesse for kunstkritikk i regionavisene, samtidskunstens manglende publikumsappell, svak rekruttering av kritikere på grunn av økonomiske betingelser ingen kan leve av, lav kunstpolitisk status for kunstkritikken, en Oslo-dominans i det nasjonale kritikermijøet, manglende utdanning av kritikere.

Et voksende misforhold utvikler seg altså mellom kunstmiljøene og kunstkritikkens omfang og kvalitet. Det er ikke kunstpolitisk samsvar mellom det som satses på kunstfeltet av offentlige midler, og på kunstkritikken. Hvem skal kvalitetssikre kunstlivet når kunstkritikken svikter? Denne problemstillingen er aktuell også i Trøndelag, som er en av landets fremste kunstregioner. Kunstmiljøer, med Trondheim som et tungt sentrum.

Kritikersalongen i Trondheims kunstforening tirsdag 27. oktober vil diskutere kritikkens situasjon og fremtid i Trøndelag. Den vil også se på om det foreligger muligheter for å overkomme noen av vanskelighetene, for eksempel gjennom nettstedet kunstkritikk.no, som i flere år har vært Norges største oppdragsgiver for kunstkritikk, og der det nylig har vært redaktørskifte.

Tre innledere vil belyse en rekke problemstillinger: Jonas Ekeberg, som er den nye redaktøren for nettstedet kunstkritikk.no; kunstkritikeren Solveig Lønmo, som skriver i Adresseavisen; og førsteamanuensis Sissel Furuseth, som vanligvis er faglig ansvarlig for masterstudiet studiet i kunstkritikk og kulturformidling ved NTNU i Trondheim – landets eneste tilbud på området. Møtelederen Dag Solhjell legger opp til at det blir god tid til meningsutveksling og debatt mellom panel og andre deltakere på møtet.

Blant aktuelle tema er:

 • Kritikerstudiets betydning for kunstkritikk i Trøndelags-regionen, og den regionale kunstkritikks betydning for kritikerstudiet
 • Habilitetsproblemer for kritikere i et begrenset/lite regionalt kunstfelt
 • Kan og bør kritikerrollen kombineres med det å være kunstner og/eller kurator?
 • Hva er nedslagsfeltet for lokal og regional kunstkritikk – lokalt, regionalt og/eller nasjonalt – og hva bør nedslagsfeltet være – og hvilke interesser knytter seg til nedslagsfeltet
 • Hvilket ansvar har regionale medier for å bringe kritikker fra utstillinger utenfor regionen og utenfor Norge
 • Hva kan et nasjonalt nettsted for kunstkritikk – kunstkritikk.no – bety for kunstkritikk i Trøndelag, og hva kan et kritikermiljø i Trøndelag bety for kunstkritikk.no
 • Har arkitekturkritikken noen plass i en regional kunstkritikk
 • Hva må gjøres for at arbeidet som kunstkritiker kan være et levebrød
 • Publikum på kritikersalongen inviteres til å forberede innlegg vedrørende disse eller andre relevante tema. De oppfordres til å melde seg på forhånd til møteleder Dag Solhjell (dsolhjel@online.no), og avtale tema.

  Kritikersalongene finansieres av Norsk Kritikerlag, med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord. Kritikersalongen i Trondheims kunstforening begynner kl 1800 og ventes avsluttet ca 2100.
  Møteleder og arrangementsansvarlig for kritikersalongen i Trondheim er
  dr. philos og kunstsosiolog Dag Solhjell, medlem av Arbeidsutvalget for kunstseksjonen i Norsk kritikerlag.

  Kontakt: dsolhjel@online.no; mobil 41 63 48 38; fasttelefon 67 14 55 12; postadresse: Syd-Fossum 55, 1359 Eiksmarka

  Velkommen,
  For Norsk Kritikerlag, seksjon for kunstkritikk

  Dag Solhjell

  Postadresse:
  Kunstakademiet i Trondheim
  Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
  N-7491 Trondheim

  Visiting address:
  Innherredsveien 7 (Industribygget)
  Trondheim
  Map

  Contact form
  adm [at] kit.ntnu.no
  Tel. +47 73 59 79 00
  Fax. +47 73 59 79 20