Artikkel 27 på Galleri KiT

November 25, 2008 - 09:52 -- admin

Invitasjon til åpningen av Amnestys kunstutstilling "Artikkel 27" torsdag 27. november kl 20:00 på Galleri KiT

Du inviteres herved til åpningen av kunstutstillingen "Artikkel 27".
Vernissagen blir torsdag 27. november kl 20:00 på Galleri KiT

Heidi Skjerve kvartet vil stå for det musikalske innslaget, og det vil bli være lett servering.

Amnesty International har inngått et samarbeid med Kunstakademiet i Trondheim og tjue kunstnere om å arrangere en kunstutstilling fra 27. november til 2. desember i år. Målet er å sette søkelyset på Amnestys arbeid for menneskerettigheter på en ny måte, og å samtidig skape oppmerksomhet rundt den unge kunstscenen i Trondheim.
Bakgrunnen for utstillingen er at Verdenserklæringen for menneskerettigheter, som utgjør grunnfjellet for Amnestys arbeid, fyller 60 år i år. Vi ønsket å feire og markere dette jubileet ved å invitere kunstnere til å bidra med arbeider som inngår i en Amnestyutstilling vi har kalt "Artikkel 27".

Artikkel 27.
1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder.
2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

Kunstneres arbeid er på mange måter med på å aktualisere denne erklæringen, og de kunstneriske bidragene til denne utstillingen danner en uttrykksfull og tankevekkende ramme rundt feiringen av menneskerettighetene.

Utstillingen vil være en salgsutstilling, der deler av inntektene fra salg av kunstverkene vil gå til Amnestys arbeid.

Åpningstider på utstillingen:
Torsdag 27. nov åpning kl 20.00
Fredag, mandag og tirsdag 14.00 til 18.00
Lørdag og søndag 12.00 til 17.00

Utstillere: Sverre Koren Bjertnæs, Øivind Koppang Eriksen, Pernille Elida Fjoran, Grethe Britt Fredriksen, Ida Gramstad, Silje Hammer, Jason Havneraas, Love Lundell, Marius Martinussen, Joakim Moldestad, Märit Aronsson, Uta Freia Beer, Kjersti Berg, Greger Stolt Nilsen, Maja Nilsen, Marit Roland, Hannah Rosvoll, Daniel Slåttnes, Ingunn Ystad og Ina Marie Winther Åshaug

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20