Ane Hjort Guttu - artist talk

Thursday, October 8, 2015 - 18:30

Artist talk with Ane Hjort Guttu, currently exhibiting at Trondheim Kunstmuseum in the Lorck Schives prize exhibition. She participates with the film "Tiden går" (2015) which was produced for the Bergen International Festival Exhibition 2015. The film is in Norwegian with English subtitles.

Ane Hjort Guttu arbeider innenfor en rekke ulike medier, men har i de siste årene hovedsakelig konsentrert seg om film- og videoarbeider, som spenner fra undersøkende dokumentarfilm til poetisk fiksjon. I videoinstallasjonen «Tiden går» møter vi kunststudenten Damla (23) som starter et performativt kunstprosjekt der hun setter seg ned for å tigge på gaten sammen med romanikvinnen Bianca, som hun også underveis blir venn med. Prosjektet utvikler seg raskt til å bli en politisk og eksistensiell krise for studenten, som må håndtere kritikk fra sine klassekamerater, læreren, samt fra Bianca. Tiden går er en fiktiv historie, men fremstår som en dokumentarfilm. Alle skuespillerne er amatører, og filmen er produsert med et lite mannskap og en stor grad av realisme.

«Tiden går» tar en utfordrende posisjon midt i debatten om forbud mot tigging i Norge. Den sammenstiller temaer som Guttu stadig vender tilbake til i sin praksis: ikke bare det som angår offentlige rom, men også handlingsrommet for kunst og kunstnere i møte med politisk sensitive situasjoner. Filmen tematiserer også hvordan folk kan eller bør posisjonere seg i forhold til fattigdom og ulikhet; og om effektiv politisk handling oppnås best utenfor rammen av kunst. Skjønt «Tiden går» fremstår som en dokumentarfilm, er den i virkeligheten basert på et manus – iscenesatt og fremført, og utnytter spenningen mellom kunstpraksis og kreativitet på den ene siden, og virkelighet på den andre. (Avsnitt fra South London Gallery.)

Ane Hjort Guttus arbeider tar ofte form av forskjellige typer maktanalyse, enten denne makten utfolder seg i skolen, i det urbane landskapet eller i kunstfeltet. Et gjennomgående tema i Guttus kunstnerskap er kunstens og kunstnerens mulighet til politisk handling. Hun er også aktiv som kurator og skribent.

Guttus siste utstillinger og prosjekter inkluderer blant annet «Urbanisme Unitaire», Le Quartier, Centre d’Art Contemporain de Quimper, France 2014; «Play Time», Les Ateliers de Rennes, Frankrike, 2014; «Det här är alla ställen», Tensta konsthall, Stockholm, Sverige 2014; «Where Angels Fear to Thread», Sydney Biennale, Australia, 2014; Festspillutstillingen, Bergen kunsthall, Norge 2015; «Krigens skygge», Kunstnernes hus, Oslo 2015.
Aktuelle utstillinger er f. eks. Wienbiennalen, Østerrike 2015; Europe – «The Future of History», Kunsthaus Zürich, Sveits 2015.

www.anehjortguttu.net

Postal address:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20