Det Umulige Rom + Ivar Grydeland & Siri Jøntvedt

fredag, October 6, 2017 - 14:00

Fredag 06.10. arrangeres det en presentasjon av to prosjekter som tar for seg kunstnerisk forskning, utvikings- og refleksjonsarbeid:

Ivar Grydeland (NMH) presenterer i samarbeid med danseren Siri Jøntvedt prosjeket "Hører du ikke hva jeg danser, eller?", som handler om lytting. Selv beskriver de prosjektet som: "en hyllest til duettformen og en anerkjennelse av det vi tenker på når vi utøver. Vi eksperimenterer med forestillingsformen og undersøker hvordan indre prosesser kan brukes som materiale til å forme utsiden. Vi forsøker å oppheve skillet mellom forestilling og tanken bak.»

"Det umulige rom" er et operaprosjekt i startfasen og som er et tverrkunstnerisk samarbeid mellom ulike deler av institutt for musikk og kunstakademiet i Trondheim. Tone Åse, Michael Duch, Sigurd Saue, Jeremy Welsh og Arild Vange utforsker rom og romlighet og de mulighetene som ligger i å endre publikums oppfatning av opplevelsen av det rommet de er i.

Her får man både oppleve utdrag fra prosjektene samt muligheten til å få et innblikk i de prosessene som er innvolvert i tverrkunstneriske forskningsprosjekter.

Cinematek i Trondheim
Olavskvartalet
Fredag 6. oktober kl 14:00
Gratis inngang

Arrangør: NTNU Institutt for musikk i samarbeid med Cinemateket i Trondheim.

Postadresse:
Kunstakademiet i Trondheim
Norwegian University of Technology and Science (NTNU)
N-7491 Trondheim

Visiting address:
Innherredsveien 7 (Industribygget)
Trondheim
Map

Contact form
adm [at] kit.ntnu.no
Tel. +47 73 59 79 00
Fax. +47 73 59 79 20